سخن مدیرعامل

دستيابي به نتایج و عملکرد پایدار سازمانی بدون تعریف اهداف آن محقق نخواهد شد . سازمانهای مترقی، از رهبرانی با تفکر و اندیشه متعالی بهره می‌گیرند، رهبرانی که اهدافی جز پیشرفت، توسعه، موفقیت و گسترش سازمان مسیر دیگری را در سر نمی پرورانند .

بانگاهی به بازار سرمایه در کشور که  با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تحول است  می توان چشم اندازی بسیار شفافی را متصور شد و براین نکته اذعان نمود که  دردنیای امروز، کشورمان نیز حرفی برای گفتن و عرضه کردن تجارب سرمایه گذاری خود دارد .

برای این امر در ابتدا باید به عاملی کلیدی به عنوان عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور، در فرایند تحولات اقتصادی است اشاره کرد و آن یافتن راهکارهای جدید و گوناگون  در جهت توسعه اقتصادی در چارچوب حوزه های سرمایه گذاری است که خود به عوامل متعدد داخلی و خارجی و همچنین تعیین وزن در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی همچون ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور و درجه توسعه یافتگی اقتصاد در شرایط کنونی کشور و .... بستگی دارد .

همگان بر این مساله اذعان داریم که سرمایه گذاری و اهمیت آن بر تقویت اقتصاد، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، رونق تولید و افزایش ثروت بر کسی پوشیده نیست وکسب موفقیت دراین راه پرفراز ونشیب پیش رو سخت است  و زمان بر، لذا ما نیز با تمامی قوا بستر را برای دلگرمی سرمایه گذاران در این زمینه فراهم نموده  و استفاده از نیروی های جوان و متخصص را در این حوزه ارج  می نهیم و به همین جهت اعلام می داریم این شرکت سعی دارد با اولویت قراردادن تخصص وتجربه، درکاهش مشکلات سرمایه گذاران، گام های مفیدی برداشته و با همراهی افراد متخصص و استفاده از تجارب ایشان در تمامی مراحل کار، باعث افزایش بهره‌ وری، کاهش ریسک و تضمین سودآوری آنان گردد.

در پایان ضمن شکرگزاری از درگاه خداوند متعال در خصوص به ثمر نشستن تلاش دوستان در جهت رشد و شکوفایی اهداف شرکت، بر این امر اعتقاد کامل دارم که با لطف و عنایت حق تعالی، تخصص به همراه اعتماد مدیران ارشد مجموعه  باعث توسعه و شکوفایی این شرکت گردیده و  با حمایت بی شائبه همکاران، شاهد بالندگی کشور عزیزمان ایران  و همچنین پیشرفت در تمامی عرصه ها بالاخص صنعت و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف با متدهای روز دنیا و تضمین سود سرمایه گذاری‌ها خواهیم بود.