شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات

-

سرمایه و ترکیب سهامداران

 موضوع فعالیت شرکت     

-    مشارکت و سرمایه‌گذاری و احداث و بهره‌برداری از انواع مجموعه‌های خدمات رفاهی گردشگری شهری و بین راهی، هتل‌ها، هتل آپارتمان، دهکده‌های گردشگری ،جایگاه‌های سوخت بنزین گازوئیل CNG، کمپینگ‌ها، با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
-    انعقاد قرارداد و معاملاتی که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی
-    انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات مالی، تجاری، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، طراحی و مشاوره و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و موسسات
-    شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی
-    اخذ نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی
-    برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های مربوطه داخلی و خارجی
-    واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
-    اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود