شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات

گروه شامل شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات(سهامی خاص) (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت توسعه مجتمع های خدماتی پارس زیگورات به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده  و 357739 مورخ 1388/07/18 و شناسه ملی10104064976 دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران بلوار نلسون ماندلا- خیابان ارمغان غربی – پلاک 158- طبقه ششم واقع است.
در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) می باشد و واحد اصلی نهایی گروه بانک گردشکری (سهامی عام) است.
 

موضوع فعالیت 

توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات و شرکتهای فرعی آن عمدتا در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری و با احداث و بهره برداری از انواع مجموعه های خدمات رفاهی گردشگری شهری و بین راهی، هتل، هتل آپارتمان، دهکده های گردشگری، جایگاه های سوخت بنزین، گازوئیل و سی ان جی ، کمپینگ ها با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد و معاملاتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد با سازمانهای دولتی و غیردولتی، انجام کلیه فعالیت های اقتصادی مشتمل بر هر گونه عملیات تجاری، صنعتی خدمات پیمانکاری طراحی و مشاوره در سایر شرکتها و موسسات، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاههای مربوط داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت است.

سرمایه ثبتی: 1/000/000/000/000 ریال 
درصد سرمایه گذاری شرکت اقتصادی نگین گرشگری ایرانیان : 
61/749%