شرکت پاتين بين‌الملل پرديس

 

شرکت پاتین بین الملل پردیس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10320469990، طی شماره 395883 در تاریخ 1389/11/18 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سئول، کوچه ماهتاب، پلاک 23 می باشد.

موضوع فعالیت

- شرکت در مناقصات و مزایدات بین المللی، سرمایه گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرح ها و واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی
- احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور
- انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیـع و پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگـانی در داخل و خارج از کشور 
- خرید هر گونه ســهام اشخاص حقوقـــی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
- اخذ و اعـــطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور
-  شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات
-  انجام کلیه امور و فعالیت هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد

سرمایه ثبتی: 2/000/000/000 ریال 
درصد سرمایه گذاری شرکت اقتصادی نگین گرشگری ایرانیان : 
45%