پروژه‌های شرکت اقتصادی گردشگری ایرانیان

زمینهای مشهد

نام ملک : زمین های مشهد
کاربری : اقامتی ، تفریحی
مساحت : 900 متر مربع در 4 قطعه
مشخصات پلاک ثبتی ملک:   احداثی در پلاک ثبتی1953 ، 1954 ، 1957 اصلی
نشانی ملک :  مشهد، خیابان نواب صفوی ، کوچه شیخ حر عاملی ، پلاک 69
نام مالک : شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری شماره ثبت : 374554                  
 نام مالک طبق سند: توسعه مجتمع های تجاری سمگا

گالری تصاویر