امور سهام و بورس

سرمایه 

   سرمایه شرکت در بدو تأسیس  به مبلغ 10 میلیارد ریال (شامل تعداد 10 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال) بوده که طی دو مرحله به شرح زیر به مبلغ 3.000 میلیارد ریال (شامل تعداد 3 میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1394/09/30 افزایش یافته و تا کنون تغییری نداشته است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید

(میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

1392/12/28

100

1.000.000

آورده نقدی

1393/10/09

300

3.000.000

مطالبات حال شده و آورده نقدی

 

ترکیب سهامداران 
 ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام سهامدار

   شرح 

تعداد سهام

درصد

1

شرکت بانک گردشگری

2.377.500.000

79/25

2

شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

600.000.000

20

3

شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش

5.872.000

0/2

4

شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان

7.500.000

0/25

5

شرکت سینا سروش اریکه

7.000.000

0/23

6

شرکت توسعه امید افق گردشگری

1.500.000

0/50

7

سایر سهامداران(اشخاص حقیقی)

628.000

0/20

جمع

3.000.000.000

100

وضعیت معاملات و قیمت سهام
   شرکت در تاریخ 1395/03/26 با شماره 11436 با نماد " گنگین" در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهــادار درج گردیده و سهام آن تاکنون مورد معامله قرار نگرفته است.

 محیط حقوقی شرکت 
مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : 1- قانون تجارت و اساسنامه 2- قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 3- قانون کار و تأمین اجتماعی

حسابرس و بازرس قانونی
   طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مورخ 1398/01/27، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی 10380076460 به‌عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی 10861687625 به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی مورد گزارش انتخاب شدند.