نگاه اجمالی به پروژه اهواز

نام پروژه: اهواز
آدرس: اهواز – کیانپارس –  خیابان چمران بعد از بازار مرو
کاربری: تجاری
مساحت زمین : 898 متر مربع

این پروژه در حال حاضر در فاز مطالعاتی اولیه قرار دارد.

شرح پروژه

شرح و توضیح پروژه اهواز به زودی به روزرسانی خواهد شد.