نگاه اجمالی به پروژه ساری

نام پروژه: ساری
آدرس: ساری – بلوار فرهنگ – روبروی دبیرستان الزهرا – پلاک 40
کاربری: تجاری – اداری
مساحت: 630 متر مربع

این پروژه در حال حاضر در فاز مطالعاتی اولیه قرار دارد.

شرح پروژه

شرح و توضیح پروژه ساری به زودی به روزرسانی خواهد شد.