برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با حضور بیش از 92 درصد سهامداران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هلدینگ نگین گردشگری، در جلسه…

انتصاب مدیر عامل جدید

اخبار
انتصاب مدیر عامل جدید شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، پیرو صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/08/23 که با حضور كليه اعضاء…

دریافت تنديس زرين و تقدير نامه

اخبار
دریافت تنديس زرين و تقدير نامه در اجلاس سراسری نشان تعالی کیفیت هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام) در اجلاس سراسری نشان تعالی کیفیت ، تنديس زرين و تقدير…