انتصاب مدیر عامل جدید

اخبار
انتصاب مدیر عامل جدید شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، پیرو صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1400/08/23 که با حضور كليه اعضاء…
ادامه مطلب
فهرست