برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با حضور بیش از 92 درصد سهامداران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هلدینگ نگین گردشگری، در جلسه…