شرکت کارت گردشگری پارس

محور اصلی فعالیت شرکت کارت گردشگری پارس ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در زمینه فعالیت کارت پرداخت و زیر ساخت های فنی و مهندسی و اجرایی مربوطه و عضویت و برقراری تبادل اطلاعات اقتصادی با مراکز بین المللی ، خرید و فروش و سرمایه گذاری در هرگونه سهام اشخاص حقوقی ، امکان سنجی انواع پروژه ها ، مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید ، فروش ، صادرات ، واردات ، توزیع ، پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات ، انجام کلیه امور و فعالیت هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری است.