توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

شرکت توسعۀ فناوری گردشگری ایران وابسته به گروه مالی گردشگری، از سال ۱۳۸۸ با هدف ارائۀ خدمات استاندارد و یکپارچه در حوزۀ فناوری اطلاعات به شرکت‌های این گروه، تاسیس شد. این شرکت در طی ۱۱سال گذشته با ارائۀ خدمات سخت افزاری و نرم افزاری به بانک و گروه مالی گردشگری، پاسخگویی به مشتریان بانک گردشگری با تجهیز مرکز تماس ۲۴ ساعته و نیز در زمینۀ ارائۀ خدمات کارتخوان و پرداخت الکترونیک فعالیت داشته است.