نگاه اجمالی به پروژه زمین های مشهد

نام پروژه:زمین های مشهد
کاربری :اقامتی ، تفریحی
مساحت: 900 متر مربع در 4 قطعه
نشانی ملک:مشهد، خیابان نواب صفوی ، کوچه شیخ حر عاملی ، پلاک 69

این پروژه در حال حاضر در فاز مطالعاتی قرار دارد و در حال انجام مقدمات لازم و قانونی جهت اخذ پروانه ساختمانی (اقامتی) می باشد.

شرح پروژه

این پروژه با کاربری اقامتی و هتل در شهر مقدس مشهد در حال انجام می باشد. این زمین ها در اطراف حرم مطهر رضوی بوده و مقرر است با یاری پروردگار پروژه ای با کاربری اقامتی (هتل) در محل این زمین دایر گردد.

پروژه کوی فراز
پروژه ساری
فهرست