اطلاعیه ثبت نام و تکمیل اطلاعات سهامداران در سجام

اطلاعیه ثبت نام و تکمیل اطلاعات سهامداران در سجام

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت در تاریخ 1403/02/30، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند، درخواست می گردد جهت انجام فرایندهای مربوط به پرداخت سود سهام(که از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می گیرد) در اسرع وقت در سامانه سجام ثبت نام و نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه یاد شده اقدام فرمایند.