تغییر طبقه بندی در فرابورس

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر طبقه بندی شرکت های درج شده در تابلوی “پایه قرمز” فرابورس ایران

  1. خانه
  2. اخبار
  3. تغییر طبقه بندی در فرابورس