تغییر طبقه بندی در فرابورس

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر طبقه بندی شرکت های درج شده در تابلوی “پایه قرمز” فرابورس ایران

  1. خانه
  2. اخبار
  3. تغییر طبقه بندی در فرابورس

تغییر طبقه بندی در فرابورس

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر طبقه بندی شرکت های درج شده در تابلوی “پایه قرمز” فرابورس ایران:
نماد شرکت‌ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با نام‌ “گنگین” به تابلوی “پايه زرد ” منتقل شد.