فرم درخواست سهام

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

سهام‌دار محترم برای اعلام مشخصات خود، یکی از روش های زیر را استفاده فرمایید. لطفاً بعد از ارسال فایل، به‌منظور اطمینان از رسید فایل مربوطه، با اداره سهام و با شماره تلفن 02186194908 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات سهامدار

حساب بانکی سهامدار

سهامداران عزیز میتوانند از امضای خود عکس گرفته و آنرا بارگذاری نمایند.