پرداخت سود مجمع گنگین

گنگین سود مجمع عمومی عادی سالیانه را پرداخت کرد.شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان که با نماد «گنگین» در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، مرحله اول سود سهامداران حقیقی،…