پروژه های سرمایه‌گذاری

پروژه های سرمایه‌گذاری شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

شرکت نگین گردشگری ایرانیان دارایی های بسیار زیادی دارد و چشم انداز وسیعی نیز پیش روی خود می بیند. این شرکت به عنوان شرکت تخصصی سرمایه گذاری در حوزه ساختمان، ابنیه و تاسیسات گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سرمایه گذاری در پروژه های دیگر گستره ی فعالیت های خود را افزایش داده است.

پرستیژلند اصفهان

پروژه آیلند

پروژه فرهنگ 2

مجموعه تفریحی گردشگری هتل بزرگ سیرجان

پروژه کوی فراز

هتل نگین گردشگری مشهد

پروژه ساری

پروژه اهواز