نگاه اجمالی به پروژه کوی فراز

نام پروژه: پروژه کوی فراز
کاربری: اداری
آدرس: سعادت آباد تقاطع کوی فراز و یادگار امام نبش لادن غربی بقطعه 34
مساحت زمین: 344.35 متر مربع

این پروژه در حال حاضر در فاز مطالعاتی اولیه قرار دارد.

شرح پروژه

ملک موسوم به فراز در شمال غرب شهر تهران و در مجاورت اتوبان یادگار امام (ره) و با نشانی سعادت آباد تقاطع کوی فراز و یادگار امام، نبش لادن غربی با پلاک ثبتی : 2381 فرعی از 72 اصلی قرار دارد.
مساحت ملک مورد نظر 344 متر مربع می باشد و با قابلیت ساخت یک مجتمع اداری با 6 طبقه می باشد.
موقعیت حاصر این ملک این قابلیت را به استفاده کننده گان آن می دهد که از نمای شمال و جنوب شهر تهران بهره ببرند.
به دنبال پیگیریهای انجام شده در خصوص اعتراض به متراژ تعیین شده در دستور نقشه قبلی، در نهایت این شرکت موفق به اخذ صورتجلسه شورای معماری مورخ 1398/04/22 در 5 طبقه روی همکف و با رعایت تراکم ساختمانی به متراژ 2048/62 متر مربع خالص مسکونی گردید.
انجام مذاکره با شرکت فنی مهندسی جهت طراحی نقشه های معماری ، سازه ، برق ، و مکانیک ملک مورد نظردر دست اقدام است.

مجموعه تفریحی گردشگری هتل بزرگ سیرجان
زمین های مشهد
فهرست