تفاوت بورس و فرابورس چیست؟

بازارهای مالی تشکیلات پیچیده ‌ای هستند که ساختار اقتصادی و سازمانی خاص خود را دارند و نقش مهمی در قیمت گذاری بازار ایفا می‌کنند. به طور گسترده،…

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا این شاخص در همه بازارهای مالی وجود دارد؟ چگونه باید شاخص ترس و طمع را پیدا کنیم؟

تاریخچه بورس در جهان

برای آشنایی با تاریخچه پیدایش بورس در جهان بهتر است ابتدا به تاریخچه پیدایش واژه بورس اشاره کنیم.

ریزش بورس

نوسان و ریسک جزو ذات بازار سرمایه بوده و در طول سالیان هم شاهد آن بوده ‌ایم. اینکه بورس به رشد شگفت‌ انگیزی می‌رسد و پس از…
فهرست