توسعه انرژی نفت و گاز لاوان

گروه مهندسی و تکنولوژی صنعت نفت و گاز لاوان با هدف سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ و با تغییر نام شرکت فرآیند کمال ارزش (سهامی خاص) که در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده، ایجاد گردیده است. برخورداری از ۱۹.۹۹ درصد سهام شرکت گروه مهندسي فناوري نفت و گاز لاوان (سهامی خاص) از دیگر فعالیت های بخش انرژی و نفت وگاز شرکت بوده است.
هدف کلان برنامه توسعه فعالیت شرکت به منظور گام نهادن در صنعت نفت وگاز و پتروشیمی و ایجاد پورتفوی سرمایه گذاری، که با توجه به دلیل ایجاد این هلدینگ و همچنین پیش بینی روند آتی آن و توجه به پیش نیازهای مربوطه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.